Drömhål.

Får du besök i din dröm; besök du inte vill ha där? Då kan du behöva laga drömhål; se över ditt energetiska skydd! För om vi läcker via hål eller i en reva kan energier vi inte vill ha hos oss känna sig välkomna och kliva in och söka ta för sig eller på annat sätt ta över vår sfär. Ett bra sätt att laga ett drömhål är att se över sina sår och trauman; ju mer man kan läka desto mindre läcker man öppningar mot sånt man vill hålla utanför sig själv. Ett annat fint sätt är att bygga energikropp och därmed stoppa en inkräktare. Det kan man göra genom att visualisera olika former och färger som skyddar eller genom att rituellt skapa sig ett verktyg där man stänger sina revor eller hål och därmed uppnå ett skydd. Man kan också söka den lucida drömmen som hjälp och påverka genom den. Annat som är bra är att shamanskt hoppa bland frekvenserna och se till att bena ut de energier som inte hör till mig; köra dem på porten!

c13ca2bb21c154ec1016fc0b0a2cd573

Vill du ha hjälp med att tolka din dröm? Här hjälper jag dig: Drömtolkning – din och min!

Här finns mer info om mig: Yvonne Hedlund eller här Om mig.

Flöde

Hur har du och ditt förhållande det med balansen mellan yin och yang? Ett enkelt sätt att finna ut hur energiflödet ser ut är att rita en intuitiv karta över dels dig själv och dels din relation. Slå dig ner i meditativ tystnad och låt intuitionen guida fram det flöde/oflöde som finns i dig eller ditt partnerskap.  Fundera och känn var, om och varför flödet är blockerat, vart livet vill igenom, vem som är kanske närande och vem som är tärande i relationen och var energin flödar. Att på detta vis titta på hur energin beter sig kan tydliggöra var livet behöver andas, grundas och var flödet vill förlösas samt hur din yin och yang har det då din relation speglar upp ditt inre mående. Kanske behöver jag ta några steg bakåt eller framåt med mig själv eller den jag lever ihop med så att luft kommer in i vårt eller mitt system. Kanske behöver jag eller min relation grundas mer så att flödet kan inkarnera. Eller så behöver jag rensa i röran och tydliggöra mig själv genom att titta djupare på vad yin och yang står för läs kanske behöver du medvetandegöra delar av dig själv som längtar efter transformation och förlösning; som vill dig och din relations balans!

310b16193c16acfba3c8c61ca30695fc

Besök gärna min shamanska och mediala healersida för fler texter av den här typen: Klicka här

Här kan du få hjälp med dina drömmar via mitt drömforum på Facebook Drömtolkning – din och min!

Här kan du få en gratis kort medicinsk reading: Medicinsk intuition – varför är jag sjuk?

Gå gärna också med i Medvetet föräldraskap

Att gå med och i mänsklighet.

Att gå med mänsklighet i mötet med mig själv och mina barn betyder att vi äger och omfamnar vår rätt att vara perfekta som vi är. Det betyder inte att vi ska söka en yta som alltid skiner, sätta på oss perfekta masken, försöka att alltid prestera på topp eller ha ett hem som i givakt stå utan mänsklighet berättar att vi behöver famna våra så kallade svaga sidor lika mycket som våra starka. Vi är vår helhet och ju mer vi kan äga alla delar däri desto mer kan vi ge vår hela mänsklighet i gåva inte bara till oss själva utan även till våra barn; vi älskar vår och andras mänsklighet. Det i sin tur medför inte att vi blir små rara och perfekta änglar som ränner runt och bara älskar allt och alla utan det betyder att vi om och om igen kan behöva famla, ramla, resa oss och ramla igen i mötet med oss själva och andra. Att se mänskligheten däri är att vilja och älska sin nästa som sig själv.

b3f91bf3fb9ef4d730fc328d2b137237

Att till exempel om och om igen göra sitt barn illa och sen urskulda sig med att man var trött och därmed, som försvar, söka åberopa mänsklighet är inte vad jag talar om utan att äga sin mänsklighet är att ta ett personligt ansvar för att jag är många och skiftande delar i min helhet; att jag äger och har personligt ansvar i det jag gör mot mig själv och min nästa. Att göra någon illa och söka skylla på sin mänsklighet är något helt annat än att se och förstå att jag är mänsklig när jag vid kvällsmålet brister ut i ilska, inte för att någon gjort något galet, utan på grund av stress på mitt jobb. Att sen ta ansvar för mitt utbrott och berätta för kanske ett närvarande barn att jag blev så arg, för att jag haft en så svår och stressig dag, är också att vara människa. Men blir jag på samma sätt och vis och om och om igen arg och skapar ett livstema behöver jag se över mitt liv; ta ansvar för vem jag är och hur situationen ser ut så att jag inte genom mitt sätt att vara skapar svårigheter, inte bara för mig själv, utan hos och för andra.

Vissa delar i mig själv har jag kanske svårare att fördra och andra vill jag gärna framhålla. Att acceptera mig själv med de sidor jag inte vill vetas vid är att äga sin mänsklighet. (Att acceptera mina mörkare sidor, min skugga, är inte samma sak som att leva ut dem utan jag pratar om den acceptans som tar av sig en eventuell offerkofta och istället tar roder och personligt ansvar för vem jag är. Det i sin tur kan betyda att jag behöver skåda rakt in i de delar jag inte gillar och där acceptera läget så att jag nya steg kan ta. Att belysa mörkret ger alltid nya frön; nytt liv.) Att ta just ett personligt ansvar och acceptera min helhet kan också betyda att jag t.ex. inte gör skillnad på mina känslor utan ser mig hel; väljer min känslomässiga helhet.

5c148bccf96dc529d1eda551e5553359

Att välja min egen känslomässiga helhet, mig själv, betyder att vi tar emot oss själva som den hela människa vi är. Det betyder INTE att vi fokuserar på att alltid tänka eller välja s.k positivt utan det betyder att vi inte låter någon känsla stå högre i rang än någon annan. Vi delar inte upp oss själva i en rad delar där vissa är mer värdefulla än andra utan vi tar emot och integrerar alla känslor i dess helhet. Att känna ren glädje är lika värdefullt som att känna ren ilska då båda kan komma i en konstruktiv eller destruktiv form. Att t.ex. alltid söka vara överkäckt positiv och aldrig integrera sin ilska till helhet är att destruktiva med sin helhet då man då väljer ut bara vissa delar av sin mänsklighet och då krånglar med sin skugga läs allt det jag är men inte vill vara. För i skuggan stoppar vi allt vi inte vill låtsas om även om det inte fungerar att bara stänga locket om sin mänsklighet. Ilska behöver t.ex. finna sitt sanna och konstruktiva uttryck och får den inte det tar den sig ett sjukt uttryck och kanske pyser ut på ett av våra barn som tvingas bära en massa ilska eller på annat sätt får ett svårt liv. Eller så har vi ständig migrän, krångel med återkommande livstematik, svårt att sätta gränser, går in i vägg, är deprimerade (många deprimerade är fulla av blockerad ilska) eller på annat sätt har svårt att få in flöde i liv då ilskan behöver finna ett utlopp där vi medvetet tar roder. Ju mer vi kan välkomna alla känslor, i sin rena och konstruktiva form, desto mer kan vi sluta att identifiera oss med dem och istället övergå till att vara vårt sanna jag där vi, om vi vill, kan använda våra känslor som de neutrala redskap de är.

Att söka sin känslomässiga helhet betyder alltså inte att vi ska excellerera och bli perfekta i vårt förhållningssätt till vårt och andras känsloliv. Däremot behöver vi ta emot oss som de känslovarelser vi är och därigenom kommunicera just den helhet de är så att vi inte förmedlar, till våra barn, att bara delar av känsloregistret, delar av barnet, är välkommet. Att ta emot mig själv som människa kan också betyda att jag istället för att skjuta bort en ”jobbig”  tanke tar emot den och accepterar den i sin svårighet. Ett exempel är om jag känner att jag har lättare att fördra ett av mina barn och svårare för ett annat. Istället för att söka släta över, trycka undan eller gå med ständig skam och skuld sätter jag mig istället ner och accepterar min verklighet och kommunicerar då acceptans och villkorslös kärlek via livsluften till det barn som jag har svårt för; jag är människa. Det brukar innebära att saker och ting förändras så att barnet och jag får gå friare i mötet med varandra! För stora saker händer alltid på ytan om vi är villiga och vågar möta vårt djup på det vis vi är; perfekta i vår mänsklighet.

0e8212325bae4090609041e3a09858d2

Välkommen att gå med i min facebookgrupp: Medvetet föräldraskap

Här finns mer info om mig: Yvonne Hedlund eller här Om mig.