Epilepsi ur ett medicinskt intuitivt perspektiv; manlig och kvinnlig obalans

När jag medialt/shamanskt tittar på sjukdomar brukar epilepsi stå för några centrala och gemensamma saker även om det sen alltid såklart finns individuella faktorer nog så viktiga att ta i beaktning vid alla sorters sjukdom. Epilepsi handlar, från mitt sätt att se det, om obalansen mellan yin och yang; att de två inte kan gifta sig ihop på ett sätt så att flöde uppnås och uppstår. Epilepsi rör oförmågan att handskas med den elektricitet/elektromagnetik, det ljus, som kommer in via huvudchakrat; den manliga energin och det i förhållande till kroppen som representerar yin (plus så är, samtidigt, höger sida av vår kropp yang och vänster yin). Det kan peka på att problemet härrör från fadersenergi som inte nödvändigtvis behöver komma från den aktuella fadern utan som kan komma från någon av föräldrarna (eller andra personer i föräldrarnas familjesjäl) som har haft svårt att ha ett sunt förhållande till det som chakra sju står för eller det som rör kroppen, yin. För epilepsi handlar också lika mycket om att yin, läs kroppen, har svårt att ta emot den manliga energin så att kroppen, systemet, krampar; visar på vilken oförmåga, hur hackigt energin ”tas emot”. Det i sin tur kan alltså peka på en obalans mellan yin och yang och där yin har svårt att, av någon anledning som man får finna i personens historia, öppna sig och ta emot, förenas med den manliga energin. Eftersom vi alla oavsett kön är både yin och yang får man titta djupare på var i familjesjälen samt i ens egna liv den kvinnliga energin har svårt att ta emot den manliga och hur den manliga energin är beskaffad. Är yang för aggressiv? Är yin rädd? Varför? Hur ser sexualiteten ut? Livskraften? Kreativiteten? Finns här blockeringar; rädslor? Hur ser det ut i imin släkt; vilka män och vilka kvinnor har svårt för vad och varför? Man behöver alltså alltid också titta på fall till fall och se exakt var och på vilken nivå blockeringen ligger då vi alla, trots samma sjukdom, har vår helt unika historia till varför vår själ berättar i sjukdom.

00000000000000000000

 

Här kan du få en gratis kort medicinsk reading: Medicinsk intuition – varför är jag sjuk?

Besök gärna min shamanska och mediala healersida för fler texter av den här typen: Klicka här