Själslig närvaro

Många gånger går vi runt och blaskar i ointegrerade psyken dvs. vi går med vårt tunga bagage och har inte tagit reda på vilka vi egentligen är; vilken sanning just jag är. Är du din egen röst?  Kan du vara nära dig själv? Har du ett varmt och kärleksfullt förhållande till din egen person där du bottnar i dina äkta känslouttryck? Vet du vem du är och kan agera därefter? Har du integritet samt på andra sätt kan stå stadigt i din egen närvaro, sårbarhet och styrka?!  Har du medvetandegjort ditt psyke så pass att du känner att det är du som står i din sanning, ditt varande, så att du i förlängningen kan ge gåvan till ditt barn? Gåvan av att i högsta närvaro kunna se och acceptera sig själv för den man är; mörk och ljus i en helig blandning. Att ta emot och acceptera de olika delarna är att vilja och vara sin helhet!

Läs fler liknande texter på  Medvetet föräldraskap

1970849_635243543212646_999968633_n

Leave a Reply