The secret of great lovemaking.

Många föräldrar förväxlar rytm med rutiner och söker (istället för att lyssna in och gå med barnets djupa rytmiska rörelse) pressa på barnet stela rutiner och därmed fyrkantigt förhålla sig till den själ som snarare behöver få andas och grundas i den fria rytm den är. För att ett barn ska kunna finna sin rytm behöver den vuxne vara bekant med sin inre rytm; ha viss tillgång till den rörelse som är vårt grundläggande väsen. Att låta barnets rörelse få komma in i kropp betyder att barnet får tillgång till sin själs djupa och inre rytm; sitt varande.

När små barn kommer till vår värld gäller det att kunna lyssna in och söka gå med barnets behov och finna dess rytm och grunda det. Att låta barnets grundläggande rörelse få slå rot betyder att barnet sen kan stå stadigt i sig själv dvs. veta vem jag är på det djupaste planet och då få gå med sin alldeles unika andning, rörelse och rytm och där växa själ. Jämför med rutin där någon annans ”verklighet” pressas på min och där jag förväntas vara och agera från en stel och mekanisk bild som ska fungera efter ett förutbestämt mönster.

Våra inre rytmer är mycket starka drivkrafter och många är de barn och vuxna som aldrig fått tillgång till sin djupaste rörelse och där man istället har fått just en förutbestämd form för hur livet ska levas. Under många och långa år gav till exempel sjukvården tydliga direktiv för att barn inte skulle ammas, sova eller tröstas när de var i behov av det. Istället matade man sitt barn, enligt ett förutbestämt schema, samt så lät man många barn skrika sina själar trasiga då det hette ”att det var bra för barns lungor att skrika” samt att ”barn blir bortskämda” om man tröstar när barn behöver få vara i varm famn.  Att få fri tillgång till mat, att få sova tills man hittar sin egen sömnrytm dvs. stöttning i att man är en alldeles unik liten varelse med egen rörelse är vad medvetet föräldraskap handlar om. Då ser jag som vuxen inte barnet som ett objekt utan ett subjekt som har en egen själ som jag, genom min själ, får söka stötta, spegla och grunda så mycket det bara går.

Att få barn att sova enligt en viss mall har varit något som just skapat mången trasig själ och där den hiskeliga femminutersmetoden är en av de värsta mekaniska förhållningssätt som många, världen runt, än idag använder. Att, som vid femminutersmetoden, bland annat överge sitt barn när det behöver oss som mest är att skada inte bara barnets rytm utan dess tillit till att livet (föräldrarna) är den trygga hamn där jag ska förankras och växa ur. För ju tryggare jag kan vara i min egen rytm och varelse desto smidigare kan jag möta livet i alla dess schatteringar.

1bb13f2c935d232c8f1db3b633f06754

Om vi får gå med och bli speglade i det som själen behöver har vi många inre rytmer som gärna flätas till en stor och hälsosam. Vi behöver t.ex. få andas, vila, skapa och äta från en själsligt näringsrik plats  dvs. på alla möjliga sätt och vis kunna vara. För det är i varandet som rytmen har sitt ursprung och där vi behöver söka vara förankrade för att omfamna den djupa rörelsen. Att gå med sin egen unika rytm och rörelse innebär sällan att du går med samhällets där man istället måste utgå från en viss och just förutbestämd mall. Fler och fler skolor börjar dock uppmärksamma t.ex. barns behov av att sova ut på morgonen och låter skoldagen börja i en allt annat än okristlig tid och så långt gott. Men ett samhälle som låter vår unika väg växa är ett helt annat samhälle än idag där det finns utrymme att utgå från varandet och låta görandet vara dess verktyg. Idag är det oftast tvärtom; vi utgår från ett ständigt görande men har mycket svårt med varandets djupa rörelse och rytm.

Våra rytmer är oerhört starka krafter som vill sin väg. Se bara hur svårt många har det när vi ändrar sommartid och där många då får en ökad risk för t.ex. hjärtattack. Så starka är våra inre rytmer att en relativt ”enkel” tidsförändring kan innebära liv eller död och ju mer vi kan vara i våra friska rytmer desto hälsosammare mår vi. Det kan dessutom vara en fantastisk läkeprocess att söka finna sina naturliga rytmer under de rutiner som blivit de ”rytmer” vi ofta lever från. Att inse att jag är en helt annan individ än den jag trott mig vara kan innebära stora personliga genombrott och bana väg för ett helt nytt liv!

Rörelse och rytm går dessutom hand i hand med vår metabolism; dels hur vi som själ kan ta oss till och smälta våra erfarenheter i våra liv och dels den näring vårt liv ger oss. Inte bara på tallriken utan även i överförd och symbolisk betydelse dvs. är jag t.ex. närd av och i kärlek, i njutning, i ömhet och får jag vila när jag behöver det? Har jag tillgång till den djupa vilan där rörelse och stillhet är samma sak?! Kan jag andas där? All näring som stavas själens rörelse är den djupa metabolism vi behöver få grunda och bli mottagna i för att vår kropp och själs ska kunna ha sin bas i varandet. Dessutom handlar metabolismen om hur vi som vuxna integrerar och medvetandegör samt grundar våra liv. Har vi strategier för att rytmiskt integrera det som livet ger och visar samt ser vi till att också rytmiskt ge oss just vila, kärlek, arbete, lust och allt det goda som ger själen näring? Har jag rörelsen? Kan jag i stillhet vara den nära? Eller lägger jag livet på hög och låter psykets mörka vrår växa sig oändliga och kanske välta över på liten? Eller har jag ett eller flera sätt för att fortlöpande ta hand om det jag behöver titta på; medvetandegöra och integrera?!

28e4c9c304f48e7478218dd133d8feba

Många människor har mag och tarmproblematik och mången svår sjukdom kommer från just magen och dess ofta brist på rörelse, goda bakterier samt grundning. En grundad mage och följaktligen en grundad metabolism handlar om att låta vår djupa rytm och rörelse få ta plats i vårt liv; att komma in i vår kropp. Det betyder i sin tur att våra små bebisar tillåts komma in i sina magar och få tillgång till sin friska metabolism. För många är de föräldrar som vittnar om magproblem hos bebis och som med olika sätt söker få igång magen och dess rörelse och missar helt att barns mage börjar i föräldrarnas. Det är nämligen av allra största vikt att vi har god jordmån i våra föräldratarmar; att vi inte bara har en fin bakterieflora utan att vi även grundat vår metabolism, våra rytmer och därmed kan ge djup rörelse till våra barn. Dessutom är tarmarna fäste för en stor del av vårt immunförsvar och ju mer vi kan äga, läs vara grundade, i vårt immunförsvar desto mindre problem får vi med det.

Att t.ex. medvetet och fortlöpande dansa med sitt barn i en bärsjal (av någon fin och nära sort) och samtidigt söka fötternas rötter i mage är att grunda sitt barn; låta det få komma in i sin kropp. Att massera bebis, samsova och på alla möjliga sätt vara en nära förälder är att söka den djupa rörelsen. Att medvetet peta i sig allsköns goda tarmbakterier (i slutet av detta blogginlägg: Urinvägsinfektion; från ett medicinskt intuitivt perspektiv  ger jag tips om bra tarmbakterier) både innan, under och efter graviditet är att stödja barnets mage, rytm och rörelse. Men det viktigaste för att se till att bebis får tillgång till sin egen rytm är alltså att vi vuxna vet vår så att vi kan spegla och mötas i bebis djupa behov av att bli sedd från en plats där själen bor. Många gånger får vi treva oss fram i de här delarna och kika på vår egen historia; hur ser min rytm och rörelse ut? Hur var det när jag var liten? Hur förhöll sig vuxenvärlden till mig? Har jag växt fast i någon annans rutiner? Kan jag förhålla mig rörligt till mig själv eller föredrar jag stela rutiner? Kan jag sitta i och med stillhetens rörelse? Har jag skadats av att inte få röra min själ fri? Finns det delar av mig som känns friska och som jag kan gå till för vägledning? Hur har jag det med modersarketypen? Mammar jag mig själv gott? Fadersarketypen? Hur agerar min inre pappa rörande rytm och rörelse? Hur mår mitt inre barn? Kan jag återerövra min själ och min kropp? Kan jag öka mitt kroppsmedvetande? Mitt själsliga medvetande och min närvaro? Kan jag besjäla och tina upp de kroppsdelar som kanske nedfrusna är? Vill jag värma upp mig själv? Kan jag ta emot det ingen kunde? Vill jag närvaro i min metabolism? I min kropp? Vill jag ge rörelse till mig själv och mitt barn? Kan jag?

I övrigt kan man ju som vuxen också ägna sig åt sådant som rytmisk rörelseträning och reflexintegrering och finna en bra sådan terapeut som kan hjälpa att se över hur jag har det med mig själv. Dessutom fungerar ju nästan alla former av kroppsterapi som handlar om att få en djupare kontakt med vem du är och där Rosenmetoden är en mycket bra och läkeeurytmi en annan. Pratterapi kan ju också vara av godo där man kan reda ut vem man på djupet är även om en mix med kroppsterapi och prat, från mitt sätt att se det och i det här fallet, är att föredra. För vill man finna sin naturliga rytm och rörelse behöver man ner i djupet av sig själv och då behöver man nästan alltid kroppsterapier som verkligen tar oss till de domäner dit vi kanske en gång övergavs. Det gäller också att man väljer rätt terapeut så att psyket vill och vågar öppna sig och det kan vara bra att söka en terapeut som själv är i kontakt med de djupaste liggande delarna för att vår själ ska vilja och våga sin resa åter. Lyssna in är ledordet här; känns inte terapeuten rätt så är det någon annan du ska till alldeles oavsett om terapeuten på papperet verkar bra. Drömarbete (här kan du få hjälp med det: Drömtolkning – din och min!), skapande (utan tvång på prestation) och dans och andningstekniker i alla möjliga former är också av godo! Hypnos är ett annat oerhört potent sätt att få hjälp. Man kan också lägga sig ner en meditativ stund varje dag och hålla sin hand på sin mage och sitt hjärta och lyssna in hur jag har det med mig själv. Svaret kanske överraskar!

Jag vill också avslutningsvis vara tydlig med att rytm och rörelse inte nödvändigtvis översätts till vältränade kroppar som rytmiskt dansar runt och viftar på höft. Tvärtom har den djupa rörelsen väldigt lite att göra med hur kroppsligt rörlig man är som person då såklart även en helt förlamad person kan ha integrerat sin djupa rörelse så pass att ljuset har tagit sin rättmätiga plats i ens själ. Eller som Marion Woodman uttrycker det:

” -The work is to let go of the ego and become the music. So that you are BEING danced. Many people can not sustain that kind of surrender. Their ego becomes inflated with the [God/Self] archetype, they begin to identify with the archetypal energy. The result is an inflated ego, functioning out of willpower. Instead of surrendering their ego to the Self, they cling to their willpower in their own ego. It’s a failed spiritual journey. We can do all we want to try to change anything with our will, but Jung says it’s the archetypal energy that heals, and anything else is band-aid. In my experience this is true. It’s the essence of the feminine experience. It’s the secret of great lovemaking.”

Läs fler liknande texter på: Medvetet föräldraskap

9576f9d098c79ec1009e115b580c4217

Här kan du få en gratis kort medicinsk reading: Medicinsk intuition – varför är jag sjuk?

För dig som söker bönen. Här kan du oavsett vilken väg du vandrar; andlig eller religiös, be för dig själv, de dina eller andra. Du kan be för djur i nöd, människor i lidande eller sända energi till någon som behöver muntras upp. Du kan be för en plats där nöden råder eller be för dem som här ber om din hjälp: Bönerum

Här hittar du mina bloggtexter: Blogg

Leave a Reply