Fibromyalgi; från ett medicinskt intuitivt perspektiv

Fibromyalgi är en sjukdom som främst drabbar kvinnor. Sjukdomen kan vara mycket handikappande och de som drabbas tvingas inte bara till svår smärta utan trötthet och annat som försvårar det dagliga livet. Att på djupet, medicinskt intuitivt, förstå varför just jag har den sjukdom jag har kan hjälpa mig att söka möta sjukdomen på den nivå där den uppkommit; låta själen berätta varför jag är i nöd och vad jag eventuellt kan göra för att må bättre. Att lyssna till själens berättelse är alltid läkande och ger alltid en större förståelse för vem jag är och varför.

I vår kropp har vi många olika energetiska nätverk eller system som vi inte ser med blotta ögat. De ligger på olika nivåer och har olika uppgifter varav t.ex. en är att både inuti och utanpå hålla och stödja organen och att sammanlänka oss med våra andra subtila kroppar en annan. Våra meridianer är ett exempel på ett sådant system. Andra inre nätverk förbinder oss med de större och kraftfulla ljusnätverk som finns i vårt universum och där t.ex. Reconnective Healing länkar oss åter med de nätverk som en gång varit vårt. Samtidigt finns en rad andra energetiska nätverk som förbinder oss med vår jord och i universum och skadas vi i någon av dessa nätverk kan sjukdom bli en följd.

När det gäller fibromyalgi handlar grundorsaken inte bara om en överaktivering och överstimulering av ett eller flera av de djupt liggande energetiska fina nätverk utan även, upplever jag, att flera eller snarare och främst det största av dessa nätverk brustit i brist på bland annat jordning/grundning av kropp. Vilket, i sin tur, paradoxalt nog gör att jordningen av kropp samt kopplingen till universum blir nästan obefintlig med överbelastning av kroppens nervsystem till följd; en överbelastning av nervsystemet som i sin tur sliter på kroppen på ett vis så att fibromyalgi som mönster och sjukdom kan uppstå. Överbelastning av nervsystemet kan göra att det då blir inflammerat; öppnar sig för en inflammation som sedan retar hela systemet och blir befäst s.k kroniskt. Att vara jordad dvs. grundad i sin kropp är A och O för helhet och hälsa och de flesta av oss har som barn inte blivit grundade i kropp utan vi behöver som vuxna ständigt se till att jorda oss. Vi behöver också grunda bland annat eterkroppen i vår fysiska kropp och där, samt i astralkroppen, brukar fibropatienter ofta ha sår då det inte sällan är där de nätverk jag talar om som har blivit skadade.

0000

Den här typen av överstimulering samt förlust av det och de nätverk som supportrar nervsystemet; kan bero på många ”små” eller flera stora trauman som har haft en viss tematik där framförallt fight-or-flight response (sv. flykt- och kamprespons)  triggats om och om igen. Många som har fibro har alltså inte bara varit med om en serie “små” eller stora trauman utan man har kanske ständigt haft sin fight-or-flight response  påslagen vilket  gör att nätverkstrådarna gått av då fight-or-flight övertriggar inte bara nätverken utan både nervsystemet samt också immunförsvaret och på alla sätt sliter på kroppen. Att ständigt stå i beredskap för att något svårt ska hända kan i det långa loppet få även immunförsvaret att kollapsa och något jag som medicinskt intuitiv ser i många auto-immuna sjukdomar där ju delar av immunförsvaret på något specifikt vis vänder sig mot vår kropp. Dessutom upplever jag att många med fibro har, istället för att fly eller ställa in sig på kamp, ofta tvingats in i en annan del av nämnda respons nämligen att helt frysa till is dvs. att man på flera nivåer ”fryst fast” i fruktan; något som är oerhört vanligt om det som triggar fight-or-flight response är för överväldigande. Det här tillståndet av frusenhet bidrar också till att de fina nätverken inte kan fungera med den stuns och rörlighet de är menade att göra och att de i många fall frusit och gått just av.

Att ständigt befinna sig i detta överlevnadsläge dvs. ha fight-or-flight response påslaget samt att vara ogrundad i sin kropp sliter också på flera av de hormoner som den kvinnliga kroppen har (betydligt fler kvinnor än män får fibromyalgi) och som ingår i de nätverk som behöver läkning dvs. de nätverk som brustit. (Även om det kan låta märkligt, då symtomen och orsak på ytan är så olika, brukar män med samma problematik som fibrokvinnor ibland utveckla Parkinsons.) Hormonerna brukar hos de med fibro se ut som en enda härva (när man tittar på dem med tredje ögat) och framförallt de hormoner som produceras i binjurarna. Binjurarna brukar vara utmattade, sega och mycket trötta hos de med fibromyalgi och det kan vara bra att söka trassla sina hormoner ut. Ett annat typexempel på någon med fibromyalgi kan vara att man tvingats ta allt för mycket ansvar redan som barn och därmed ständigt i nätverken ”gått sönder” av att tvingas söka leva från en för hög och ogrundad frekvens som i sin tur fortlöpande retar och överbelastar  vissa inre system där alltså nervsystemet är ett och vissa av de underliggande nätverken en annan.

Att tvingas leva på en för hög frekvens betyder i sin tur att man inte fått vara det barn (förenklat uttryckt barnfrekvensen) man är menad att få vara utan att man istället kanske tvingats ta på sig en eller flera frekvenser menade för en vuxen person (vuxenfrekvenser). Som att kräva av ett barn att det ska lösa en svår uppgift det inte är redo för; med påföljande djup stress och med ofta just fight-or-flight response ständigt påslaget i hela systemet och där nervsystemet tar mycket stryk. För om jag är för liten för min uppgift känner ofta hela jaget en skräck barn inte ska behöva handskas med. (Det här rör alltså, i det här fallet, när man tvingas in i frekvenser man inte är redo för.)

8b952b3149d66f2442cdfb0882540f24

Dessutom ligger det ofta en låst och djupt liggande depression i fibrokroppen, en depression som inte sällan har sitt ursprung i det faktum att ingen vuxen speglat mig och mina känslor som barn utan att man som liten tvingats ta hand om många, kanske alla, delar av uppväxten själv (tvingats in i vuxenfrekvenser förenklat uttryckt). Ett bra exempel på det är om du är en högkänslig person som behöver gå med din kraftfulla kropps visdom och dina föräldrar enkom hängde ut i huvud (rationalitet, analys, akademiska studier, tanke, logik osv.) dvs. om ingen tog emot och speglade  de stora rum du egentligen är dvs. lät dig bli den kropp du menad är att vara. (Eller/och så var dina föräldrar kanske än svårare; helt dysfunktionella.)

Kontrollbehov kan ligga nära till hands för många fibropatienter då just överväldigande känslor av att ”tvingas ta hand om det de vuxna skulle” kan ligga i botten. Man kan också ha stora krav på sig själv att kanske finnas där mer för andra än sig själv vilket ofta är följd av att man tvingas växa upp för fort samt att man i vissa fall, dessutom, kanske varit förälder till sin egen förälder. Sammantaget upplever jag att många fibropatienters inre barn på någon nivå övergivits och där man själv tvingats söka ta roder, ett roder ett litet barn inte ska ta. Barn behöver guidning i hur man grundar sig och de behöver en vuxen väg som stakar ut alla de nätverk som behövs för att man ska må bra och för att man ska kunna älska sig själv.

946831_582066185170938_914050769_n

Visserligen ser allas sjukdomshistoria mycket olika ut och något man måste titta på från fall till fall även om man ofta kan se vissa typiska drag inom ramen för en diagnos. Ibland kan man dessutom behöva gå på djupet och verkligen titta in i minsta detalj då man själv, som fibromyalgipatient, inte kanske tycker man varit med om t.ex. en rad trauman. Det är där en sån som jag som medicinsk intuitiv kommer in för att göra bilden tydligare och fördjupad. Här finns mer info om mig: Yvonne Hedlund eller här Om mig. Här kan du få en gratis kort medicinsk reading: Medicinsk intuition – varför är jag sjuk?

Dessutom är många fibropatienter fulla av gifter som man behöver rena sig från (man blir “gärna” full av gifter om man är väldigt ogrundad även om det såklart finns fler anledningar till att kroppen samlar på sig guck). Det är av oerhörd vikt att rensa kroppen och söka läka den inte, bara känslomässigt dvs. titta på trauman och annat som ligger i psyket, utan även söka detoxa sig. Att äta utrensande ekologisk kost samt rena lever, njurar och andra system är också oerhört viktigt. Att finna strategier för att fortlöpande jorda sig är absolut grundläggande för hälsa här. Bygga hälsosam tarm är också av allra, allra största vikt. Probiotikatabletter (Holistics LactoVitalis är mycket bra probiotika), Rejuvelac (görs enkelt och billigt själv), opastöriserad miso, Holiferm, syrade grönsaker (Tistelvind har bra produkter) och kombuscha med mera är sånt som verkligen stödjer tarm.  Glutenfri och mjölkfri kost är också stöttande för fibrokroppar som behöver bygga helt nya energetiska nätverk. Reconnective Healing , Access Bars och SE – Somatic Experiencing upplever jag är tre mycket bra läkande metoder för just fibromyalgi då båda gärna läker på den nätverksnivå där ”man gått sönder”. Här kan du läsa mer om hur man detoxar psyket – läker sin själ.

(Den depression som ligger i kroppen kan man möta på många sätt och så fort livet vill kommer ett blogginlägg på temat depression ur ett medicinskt intuitivt perspektiv.)

Men mest av allt behöver man ta emot det inre barn som kanske aldrig fått den kärlek det behöver för att växa kropp, inkarnera, och i förlängningen då sträcka sig ut i det universum man redan är. En del av svaren på hur man tar emot sitt inre barn och ger sig själv en jordad kropp kan man hitta i det här blogginlägget som heter Barns behov av kroppens och själens medvetna närvaro.  där bitar av den djupa resan, för att läka de delar som så illa farit, beskrivs. Resan där det ofta handlar om att man nu nödgas vara den goda föräldern till sig själv; mamma och pappa sig varm och läka de delar som så ropar på sin förlösning. Allt gott till dig!

Art  Marija Schwarz

Art: Marija Schwartz

Här kan du få hjälp med dina drömmar via mitt drömforum på Facebook Drömtolkning – din och min!

För dig som söker bönen. Här kan du oavsett vilken väg du vandrar; andlig eller religiös, be för dig själv, de dina eller andra. Du kan be för djur i nöd, människor i lidande eller sända energi till någon som behöver muntras upp. Du kan be för en plats där nöden råder eller be för dem som här ber om din hjälp: Bönerum

Här hittar du mina bloggtexter: Blogg

Gå gärna också med i Medvetet föräldraskap

 

Leave a Reply