Barnlöshet; ur ett medicinskt intuitivt perspektiv

Många försöker under en lång tid att få barn och ofrivillig barnlöshet är svårt på flera sätt. Dels för att man ibland faktiskt inte lyckas alls men också för att många av de vägar, som att till exempel söka bli befruktad på konstgjord väg, kan upplevas som svåra, utmanade och tära på både själ och kropp (samt ibland även plånbok). Sen är ju ofrivillig barnlöshet något som ofta sliter på mig som person, på det förhållande jag är i och på livet i stort. Dessutom kan man hamna i svåra tillstånd av kanske skuld om den ene, i en relation, är den som på papperet är den som är orsaken till att man inte får barn och där t.ex. en konstaterad låg spermiekvalité kan starta stora och ibland mycket svåra inre och yttre processer. Om man är ofrivilligt barnlös kan ett bra sätt vara att göra en medicinsk intuitiv reading som kikar på vad det är för bakomliggande själsliga orsaker som gör att livet inte vill bli; en reading som samtidigt söker läka det som inte vill sig. Ofta handlar det om att man har en obalans i yin och yang även om det är lika vanligt att man har trauman, någon eller något i ens DNA dvs. min familjesjäl eller min historia som hindrar, ett tidigare liv eller andra blockeringar som först måste få bli hörda; så att flödet kan få bli det liv det är tänkt att vara. Du kan läsa mer här i texten om hur jag gör en sån för dig/er.

Att inte få barn handlar alltså ofta om att flödet på något vis är blockerat och då framförallt och främst flödet i chakra två där just fortplantningsorganen har sitt säte. Visserligen handlar flöde inte enbart om chakra två utan om hela ens väsen och vad man har för förhållningssätt till de större värdena i livet såsom till exempel kreativitet. Men många är oerhört blockerade i just chakra två och vid barnlöshet kan det vara värt att djupdyka i det chakrat och söka kika på vad det kan vara som där blockerar. Bra och läkande frågor för chakra två kan vara: Hur har jag det med mitt kreativa förhållningssätt till livet? Kan jag flöda? Kan jag leka? Är jag en fri sexuell varelse? Kan jag njuta av livet? Vågar jag ta risker? Hur har jag det med mina relationer; till mig själv och andra? Är jag kontrollfreak? Att börja luska i sig själv och svara ärligt på de frågor chakra två oss ställer är att börja söka det flöde som kan vara stoppat på grund av att vi kanske tror att kreativitet enkom betyder att måla med klatschiga färger på stor duk och glömmer att kreativitet ibland mer handlar om just ett förhållningssätt till livet och om jag kan låta det flöda via mig. Å andra sidan kanske vi aldrig får den där stora tavlan målad eller boken skriven då vår kreativitet är blockerad!

Ariane Beigneux (1918)

Om vi går runt med obalans i yin (varje människas, oavsett köns, feminina sida) och yang (varje människas, oavsett köns, maskulina sida) så har de svårt att ”gifta ihop sig” och bli det nya och tredje dvs. ett eller flera barn. Många är de som i och för sig går runt med svår obalans i yin/yang men ändå blir med barn så man får titta från fall till fall på varför just jag inte kan få barn och varför yin/yangobalansen är svårt för just mig/oss. Det kan t.ex. vara så att man som kvinna har alldeles för mycket manlig energi i sin kropp så att processen inte får fyr och kommer igång. Eller att man som man behöver hitta sin inre kvinna så att man får mer flöde i sin balans. Då kan man agera på en rad sätt för att söka finna sin balans bättre och när jag gör en reading så berättar jag såklart vad just du/ni kan göra för att söka och finna denna balans. Du kan läsa lite mer om obalans av yin och yang i en relation här: Flöde

Som par speglar man varandra vilket innebär att man visar varandra sidor som man både vill se och de man kanske inte vill se. Men ju mer man kan hämta hem dvs. titta på och läka de sidor som man gärna undviker desto mer kan man öppna sig för flöde och att ett barn kommer. Man kan dessutom behöva kika på just det ”man kanske inte vill se” då mycket kan ligga bakom barnlöshet trots att t.ex. de medicinska undersökningarna visar att allt är ok dvs. att det är konstaterat att man inte har några fysiska fel.  Men det kan också vara så att den ene i ett par är clearad och konstaterad frisk och kry medan den andre kanske funnits vara den som ”felar” för att få barn. Sanningen är viktig här dvs. att inte ducka för det som ligger under ytan och där allt kanske ser helt annorlunda ut än vad man skolmedicinskt konstaterat. Det viktiga att vilja skingra kanske sina livslögner, illusioner eller annat som håller oss tillbaka och där kommer jag som medicinskt intuitiv in och med varm hand lotsar!

Det är med andra ord sällan den enes ”fel” att en graviditet uppstår även om man kanske fått konstaterat att spermiekvalitén är kass och kvinnan kry utan det handlar mer om hur man går ihop som en gemensam energi och hur man tillsammans kan skapa en ny energivarelse samt också vad som är karmiskt möjligt (mer om det strax). En man kan med andra ord ha dålig kvalité på sin sperma och allt kan på papperet se bra ut hos kvinnan även om kvinnan på någon nivå kan blockera att de få spermier som når fram ändå befruktar. Hon kanske blockerar omedvetet för att hon plockar upp en skuggsida hos mannen (allt jag är men inte vill vara) som hon inte vill deala med i honom eller i sig själv, en sida som hon kanske har svårt att fördra eller på annat sätt inte riktigt vet vad hon ska göra med. Skuggan är den del av dig som ligger i mörker; den del som ännu inte är medvetandegjord och den del där du förlägger allt du alltså inte vill vara men är. Det är den delen som till exempel alltid ser felen hos andra men som inte ställer sig frågan om varför just jag relationsmässigt drar till mig samma typ av partner, varför arbetskollegans högljudda sätt retar ihjäl mig eller varför jag alltid har svårt för blyga människor; helt enkelt varför viss tematik återkommer i just mitt liv och vad det berättar om mig. Du kan läsa mer om skuggan här: Att gå med och i mänsklighet. Att medvetandegöra sin skugga är att ta ansvar för det som kan vara en blockering och därmed öppna upp för flöde.

Artwork by Noemind

Sen kan det ju också vara så att man karmiskt inte ska ha barn i detta liv dvs. att det faktiskt inte är meningen. Då får man söka hjälpa sig själv så mycket man bara kan och söka läka det svåra faktum att jag/vi inte kan bli föräldrar. Vissa kommer då fram till att de vill adoptera och gör så medan andra inte vill den vägen gå. Ibland är det också så att psyket helt blockar en från att få barn då trauman som ligger i vägen är för stora och svåra att deala med vid en graviditet. I vissa fall är det också så att naturen stoppar en graviditet för att kroppen någonstans inte håller dvs. det kan vara ett skydd mot sjukdom då vissa som blir gravida också samtidigt debuterar i just sjukdom dvs. blir svårt sjuka på något vis. Ibland orkar kroppen där och då inte med just sjukdom dvs. barnlösheten blir ett skydd mot något mycket svårare. För en graviditet är alltid en enorm omställning och mycket händer med vårt samlade psyke och kropp och många är de som till exempel helt förträngt sexuella övergrepp eller en våldtäkt men som vid förlossningen eller själva graviditeten får upp förträngda minnen. Psyket vet alltid vad vi orkar och även om vissa brister sönder så innebär det ändå att psyket gjort ”det bästa” av en omöjlig situation. Vi är här på denna jord för att söka läka så mycket vi bara kan av vårt bagage men vi behöver också se att vi ibland och oftast varligt behöver gå i läkning dvs. just där och då eller kanske aldrig är det meningen att jag ska bli gravid. Det i sig kan vara en sorgeprocess som man verkligen behöver kosta på sig att ta sig tid och känna och ta hand om. Man är värd extra mycket kärlek när drömmen om liv inte kan infrias.

Att ha en mer eller mindre omedveten inre konflikt är också en typisk bild på det som kan stoppa flödet. Om man till exempel både vill göra karriär och bli med barn så har man just ett sådant typexempel på vad som kan göra att ett barn inte blir till. Annat är, som sagt, trauman och sår som inte läkts ordentligt och dessutom är det så att vi ofta vet (medvetet eller omedvetet) att bli förälder också betyder att vi kommer möta vår egen barndom igen. För att få barn speglar upp det som varit och även om vi kanske kommit långt med oss själva hamnar vi, som föräldrar, på en plats där vi inte bara igen ska möta oss själva i vår uppväxtform, vårt inre barn, utan vi ska också forma ett föräldraskap där vi kanske har svåra sår. Har vi haft en mycket dominant och aggressiv förälder är vi kanske rädda att någonstans bli densamma alternativt att vi tvingas möta vår egen sårbarhet, smärta, ilska eller sorg inför denne förälder dvs. just de trauman som kan ligga som blockeringar på vägen.  Att medvetandegöra sår, trauman och konflikter, ta reda på vad det är som ligger under ytan, är att öppna sig mer upp för att ett barn eventuellt kommer.

Andra stora och viktiga orsaker till att man inte blir gravid är rädsla för att inte ekonomiskt kunna ta hand om sitt barn eller resten av familjen. Det behöver inte betyda att man lever under knapra förhållanden utan man kan ha miljoner på banken och ändå ha sår i dessa överlevnadsskikt som gör att man inte vågar. Tidigare liv av alla sorter och valörer kan också spela in och komma fram vid en reading och då ofta för att visa på hur vi i ett tidigare liv på något vis hamnat i en situation som speglar dagens och att vi har karmiskt material att lösa upp. Det kan vara sådant som att man, i ett tidigare liv, förlorat ett barn eller att man aldrig kunde mätta sina barns hunger så att man på en djupt existentiell nivå är låst. Men det kan också vara helt andra delar av tidigare liv som vill fram och visa varför flödet idag inte vill.  Andra svårigheter som ligger i vägen kan vara att man tidigare i livet fått missfall och att man kanske låst sig i rädslan över att eventuellt behöva sörja ännu ett barn alternativt att man inte sörjt missfallet på ett sätt så att man känner sig mer läkt och tillfreds med vad livet mig bjudit dvs. att en ogråten sorg stoppar det som behövs för att liv ska bli till.

Art by Lucio López Cansuet.

Sen kan man vara blockerad från att bli gravid för att man har något som ligger i ens familjesjäl och skvalpar och som ännu inte funnit sin läkning; sitt utlopp. Många gånger fastnar vi i familjesjälens tematik för att vi omedvetet sitter fast i släktingars liv och leverne; har t.ex. en släkting hundra år tidigare varit med om svår svält ingraveras det i DNA och kan alltså filtreras ner till din verkligenhet idag (något även forskare på UMEÅ universitet bevisat) och då kanske man har svårt med livets sötma (att t.ex. njuta av livet) och därmed eventuellt ha fått diabetes eller är i riskzonen för. Eller så sitter man fast kreativt och behöver få veta varför; varför blir aldrig min bok klar? Varför målar jag aldrig trots att jag har en brinnande lust? Varför känner jag att jag har tillgång till ett kreativt flöde men inte är däri? (Det kan t.ex. bero på en blockering hundratals år tillbaka; en blockering som aldrig blivit läkt eller medvetandegjord och därmed ligger där i familjesjälen och skaver svårt; blockerar ditt flöde idag som individ.) Eller så har du en sjukdom eller har just svårt att få barn och behöver få veta mer om vad den berättar familjesjälsligt; är du intrasslad i någon annans svåra öde och vad säger det om just din barnlöshet?!

Om man har svårt att bli med barn kan man alltså göra en medicinskt intuitiv reading där jag tittar på det som är mellan raderna dvs. vilka vi är och varför våra kroppar och själar talar i barnlöshet. Jag läser då av er båda (eller bara en om ni så vill) medicinskt intuitivt, kollar era tidslinjer och ser om något trauma stoppar upp, kikar på era familjesjälar och tittar ifall blockeringen ligger där. Jag lyssnar också in djup vägledning som kan berätta t.ex. karmiskt om varför liten inte blir till och jag söker healingmässigt lösa upp det som är i vägen. Att söka föra in ljuset, värmen och kärleken att ändå våga livet kan vara mycket läkande och steg jag söker ta när jag gör en medicinsk reading gällande barnlöshet. En barnlöshetsreading betyder för övrigt att jag använder alla mina till buds stående medel.

När jag gör en reading hjälper jag visserligen er alltså även med healing av de skikt där oflöde, och annat som blockerar, är. Men det viktigaste är vad du/ni sen gör hemma av det jag i readingen förmedlar dvs. hur mycket ansvar du själv är villig att ta för att kanske ”kill an illusion” som ligger i vägen eller hur mycket ansvar du vill ta för att kanske krama en del av dig som behöver få bli extra ompysslad. Ju mer man kan söka läka de delar som ligger i vägen för en graviditet desto mer kan man öppna sig upp och sen får man överlämna det hela till universum och se vad det blir av det hela; om det nya livet då är mig menat.

aaaaaa

Här finns mer info om mig: Yvonne Hedlund eller här Om mig.

Gå gärna med i Medvetet föräldraskap

Här kan du få hjälp med dina drömmar via mitt drömforum på Facebook Drömtolkning – din och min!

För dig som söker bönen. Här kan du oavsett vilken väg du vandrar; andlig eller religiös, be för dig själv, de dina eller andra. Du kan be för djur i nöd, människor i lidande eller sända energi till någon som behöver muntras upp. Du kan be för en plats där nöden råder eller be för dem som här ber om din hjälp: Bönerum

Här hittar du mina bloggtexter: Blogg

Art: Flicka 1 – Ariane Beigneux (1918), Noemind, Flicka 2 – Lucio López Cansuet

 

 

 

 

Leave a Reply