Medvetet föräldraskap

Medvetet föräldraskap betyder att vi vuxna medvetet också söker gå med den själsliga helhet som är barnets absoluta verklighet, center och fundament. För barn äger ofta nuet, varandet, närvaron och friska känslor och äkta flöden; något av allt det där som hör själens domäner till och som många vuxna inte sällan tappat någonstans på vägen. Att som vuxen själsligt gå mig själv till mötes är att möta också mitt barn. För det är upp till mig som förälder att söka omfamna så mycket medvetenhet och själ jag bara kan för att mitt barn ska få fortsätta vara den helhet de redan äger och är; vara själ!

Facebooksidan Medvetet föräldraskap samt delar av den här bloggen kommer att fokusera på hur man kan växa sin själ i kärlek och vad själen behöver specifikt för att blomma. Hur själen mår bra och hur den hos oss stannar dvs. inte börja fragmentera och ge sig av. Det är en kunskap som få faktiskt äger och har i ett prestationssamhälle där allt utom det själsliga oftast premieras och där de flesta vuxna just tappat bort sitt inre barn. Här berättar jag hur vi kan ta ett större själsligt ansvar och gå från egots föräldraskap till det själsligt medvetna föräldraskapet där vi låter barnet i oss alla växa och då bevara dess själ och kärleksfulla kärna.

För mycket av vår barnuppfostran handlar, i ofta starkt omedveten form, om hur man tar ljuset och själen ur barnet och istället bygger in destruktivitet, mörker och självhat. Det vill jag söka ändra på så att det uppväxande släktet fortsatt får gå i det ljus de redan är. Mina ledord är mänsklighet, närvaro, äkthet och medvetenhet och där utgår jag från barnets behov av att just få växa sin själ. Något de flesta av oss vuxna alltså helt tappat på vägen! Här får du alltså hjälp att hitta den åter.

a747c67d49ca9c2ba825c77ffce3a1ec

 

Leave a Reply