Medvetet föräldraskap

Medvetet föräldraskap betyder att vi vuxna medvetet söker gå med den helhet som är barnets absoluta verklighet och fundament nämligen själen! För barn äger ofta nuet, närvaro, kärlek, varandet, friska känslor och äkta flöden; allt som hör själens domäner till. Det är sen upp till mig som förälder att söka omfamna så mycket medvetenhet och själ jag bara kan för att mitt barn ska få fortsätta vara den helhet de redan äger och är; vara själ!

Facebooksidan Medvetet föräldraskap samt delar av den här bloggen kommer att fokusera på hur man kan växa sin själ i kärlek och vad själen behöver specifikt för att blomma, må bra och stanna kvar dvs. inte börja fragmentera och ge sig av. Det är en kunskap som få faktiskt äger och har i ett samhälle där allt utom det själsliga oftast premieras och där de flesta vuxna tappat bort sitt inre barn. Här berättar jag hur vi vuxet kan ta ett större själsligt ansvar och gå från egots föräldraskap till det själsliga medvetna föräldraskapet där vi låter barnet i oss alla växa i sitt själsliga tillstånd och då bevara dess kärleksfulla kärna.

Mycket av vår barnuppfostran handlar (i ofta starkt omedveten form) om hur man tar ljuset och själen ur barnet och bygger in destruktivitet, mörker och självhat. Det vill jag söka ändra på så att det uppväxande släktet kan fortsatt få gå i det ljus de redan är. Mina ledord är mänsklighet, närvaro, äkthet och medvetenhet och där utgår jag från barnets behov av att just få växa sin själ. Något de flesta av oss vuxna alltså helt tappat på vägen! Här får du alltså hjälp att hitta den åter.

a747c67d49ca9c2ba825c77ffce3a1ec