Barnlöshet; ur ett medicinskt intuitivt perspektiv

Många försöker under en lång tid att få barn och ofrivillig barnlöshet är svårt på flera sätt. Dels för att man ibland faktiskt inte lyckas alls men också för att många av de vägar, som att till exempel söka bli befruktad på konstgjord väg, kan upplevas som svåra, utmanade och tära på både själ och kropp (samt ibland även plånbok). Sen är ju ofrivillig barnlöshet något som ofta sliter på mig som person, på det förhållande jag är i och på livet i stort. Dessutom kan man hamna i svåra tillstånd av kanske skuld om den ene, i en relation, är den som på papperet är den som är orsaken till att man inte får barn och där t.ex. en konstaterad låg spermiekvalité kan starta stora och ibland mycket svåra inre och yttre processer. Om man är ofrivilligt barnlös kan ett bra sätt vara att göra en medicinsk intuitiv reading som kikar på vad det är för bakomliggande själsliga orsaker som gör att livet inte vill bli; en reading som samtidigt söker läka det som inte vill sig. Ofta handlar det om att man har en obalans i yin och yang även om det är lika vanligt att man har trauman, någon eller något i ens DNA dvs. min familjesjäl eller min historia som hindrar, ett tidigare liv eller andra blockeringar som först måste få bli hörda; så att flödet kan få bli det liv det är tänkt att vara. Du kan läsa mer här i texten om hur jag gör en sån för dig/er.

Att inte få barn handlar alltså ofta om att flödet på något vis är blockerat och då framförallt och främst flödet i chakra två där just fortplantningsorganen har sitt säte. Visserligen handlar flöde inte enbart om chakra två utan om hela ens väsen och vad man har för förhållningssätt till de större värdena i livet såsom till exempel kreativitet. Men många är oerhört blockerade i just chakra två och vid barnlöshet kan det vara värt att djupdyka i det chakrat och söka kika på vad det kan vara som där blockerar. Bra och läkande frågor för chakra två kan vara: Hur har jag det med mitt kreativa förhållningssätt till livet? Kan jag flöda? Kan jag leka? Är jag en fri sexuell varelse? Kan jag njuta av livet? Vågar jag ta risker? Hur har jag det med mina relationer; till mig själv och andra? Är jag kontrollfreak? Att börja luska i sig själv och svara ärligt på de frågor chakra två oss ställer är att börja söka det flöde som kan vara stoppat på grund av att vi kanske tror att kreativitet enkom betyder att måla med klatschiga färger på stor duk och glömmer att kreativitet ibland mer handlar om just ett förhållningssätt till livet och om jag kan låta det flöda via mig. Å andra sidan kanske vi aldrig får den där stora tavlan målad eller boken skriven då vår kreativitet är blockerad!

Ariane Beigneux (1918)

Om vi går runt med obalans i yin (varje människas, oavsett köns, feminina sida) och yang (varje människas, oavsett köns, maskulina sida) så har de svårt att ”gifta ihop sig” och bli det nya och tredje dvs. ett eller flera barn. Många är de som i och för sig går runt med svår obalans i yin/yang men ändå blir med barn så man får titta från fall till fall på varför just jag inte kan få barn och varför yin/yangobalansen är svårt för just mig/oss. Det kan t.ex. vara så att man som kvinna har alldeles för mycket manlig energi i sin kropp så att processen inte får fyr och kommer igång. Eller att man som man behöver hitta sin inre kvinna så att man får mer flöde i sin balans. Då kan man agera på en rad sätt för att söka finna sin balans bättre och när jag gör en reading så berättar jag såklart vad just du/ni kan göra för att söka och finna denna balans. Du kan läsa lite mer om obalans av yin och yang i en relation här: Flöde

Som par speglar man varandra vilket innebär att man visar varandra sidor som man både vill se och de man kanske inte vill se. Men ju mer man kan hämta hem dvs. titta på och läka de sidor som man gärna undviker desto mer kan man öppna sig för flöde och att ett barn kommer. Man kan dessutom behöva kika på just det ”man kanske inte vill se” då mycket kan ligga bakom barnlöshet trots att t.ex. de medicinska undersökningarna visar att allt är ok dvs. att det är konstaterat att man inte har några fysiska fel.  Men det kan också vara så att den ene i ett par är clearad och konstaterad frisk och kry medan den andre kanske funnits vara den som ”felar” för att få barn. Sanningen är viktig här dvs. att inte ducka för det som ligger under ytan och där allt kanske ser helt annorlunda ut än vad man skolmedicinskt konstaterat. Det viktiga att vilja skingra kanske sina livslögner, illusioner eller annat som håller oss tillbaka och där kommer jag som medicinskt intuitiv in och med varm hand lotsar!

Det är med andra ord sällan den enes ”fel” att en graviditet uppstår även om man kanske fått konstaterat att spermiekvalitén är kass och kvinnan kry utan det handlar mer om hur man går ihop som en gemensam energi och hur man tillsammans kan skapa en ny energivarelse samt också vad som är karmiskt möjligt (mer om det strax). En man kan med andra ord ha dålig kvalité på sin sperma och allt kan på papperet se bra ut hos kvinnan även om kvinnan på någon nivå kan blockera att de få spermier som når fram ändå befruktar. Hon kanske blockerar omedvetet för att hon plockar upp en skuggsida hos mannen (allt jag är men inte vill vara) som hon inte vill deala med i honom eller i sig själv, en sida som hon kanske har svårt att fördra eller på annat sätt inte riktigt vet vad hon ska göra med. Skuggan är den del av dig som ligger i mörker; den del som ännu inte är medvetandegjord och den del där du förlägger allt du alltså inte vill vara men är. Det är den delen som till exempel alltid ser felen hos andra men som inte ställer sig frågan om varför just jag relationsmässigt drar till mig samma typ av partner, varför arbetskollegans högljudda sätt retar ihjäl mig eller varför jag alltid har svårt för blyga människor; helt enkelt varför viss tematik återkommer i just mitt liv och vad det berättar om mig. Du kan läsa mer om skuggan här: Att gå med och i mänsklighet. Att medvetandegöra sin skugga är att ta ansvar för det som kan vara en blockering och därmed öppna upp för flöde.

Artwork by Noemind

Sen kan det ju också vara så att man karmiskt inte ska ha barn i detta liv dvs. att det faktiskt inte är meningen. Då får man söka hjälpa sig själv så mycket man bara kan och söka läka det svåra faktum att jag/vi inte kan bli föräldrar. Vissa kommer då fram till att de vill adoptera och gör så medan andra inte vill den vägen gå. Ibland är det också så att psyket helt blockar en från att få barn då trauman som ligger i vägen är för stora och svåra att deala med vid en graviditet. I vissa fall är det också så att naturen stoppar en graviditet för att kroppen någonstans inte håller dvs. det kan vara ett skydd mot sjukdom då vissa som blir gravida också samtidigt debuterar i just sjukdom dvs. blir svårt sjuka på något vis. Ibland orkar kroppen där och då inte med just sjukdom dvs. barnlösheten blir ett skydd mot något mycket svårare. För en graviditet är alltid en enorm omställning och mycket händer med vårt samlade psyke och kropp och många är de som till exempel helt förträngt sexuella övergrepp eller en våldtäkt men som vid förlossningen eller själva graviditeten får upp förträngda minnen. Psyket vet alltid vad vi orkar och även om vissa brister sönder så innebär det ändå att psyket gjort ”det bästa” av en omöjlig situation. Vi är här på denna jord för att söka läka så mycket vi bara kan av vårt bagage men vi behöver också se att vi ibland och oftast varligt behöver gå i läkning dvs. just där och då eller kanske aldrig är det meningen att jag ska bli gravid. Det i sig kan vara en sorgeprocess som man verkligen behöver kosta på sig att ta sig tid och känna och ta hand om. Man är värd extra mycket kärlek när drömmen om liv inte kan infrias.

Att ha en mer eller mindre omedveten inre konflikt är också en typisk bild på det som kan stoppa flödet. Om man till exempel både vill göra karriär och bli med barn så har man just ett sådant typexempel på vad som kan göra att ett barn inte blir till. Annat är, som sagt, trauman och sår som inte läkts ordentligt och dessutom är det så att vi ofta vet (medvetet eller omedvetet) att bli förälder också betyder att vi kommer möta vår egen barndom igen. För att få barn speglar upp det som varit och även om vi kanske kommit långt med oss själva hamnar vi, som föräldrar, på en plats där vi inte bara igen ska möta oss själva i vår uppväxtform, vårt inre barn, utan vi ska också forma ett föräldraskap där vi kanske har svåra sår. Har vi haft en mycket dominant och aggressiv förälder är vi kanske rädda att någonstans bli densamma alternativt att vi tvingas möta vår egen sårbarhet, smärta, ilska eller sorg inför denne förälder dvs. just de trauman som kan ligga som blockeringar på vägen.  Att medvetandegöra sår, trauman och konflikter, ta reda på vad det är som ligger under ytan, är att öppna sig mer upp för att ett barn eventuellt kommer.

Andra stora och viktiga orsaker till att man inte blir gravid är rädsla för att inte ekonomiskt kunna ta hand om sitt barn eller resten av familjen. Det behöver inte betyda att man lever under knapra förhållanden utan man kan ha miljoner på banken och ändå ha sår i dessa överlevnadsskikt som gör att man inte vågar. Tidigare liv av alla sorter och valörer kan också spela in och komma fram vid en reading och då ofta för att visa på hur vi i ett tidigare liv på något vis hamnat i en situation som speglar dagens och att vi har karmiskt material att lösa upp. Det kan vara sådant som att man, i ett tidigare liv, förlorat ett barn eller att man aldrig kunde mätta sina barns hunger så att man på en djupt existentiell nivå är låst. Men det kan också vara helt andra delar av tidigare liv som vill fram och visa varför flödet idag inte vill.  Andra svårigheter som ligger i vägen kan vara att man tidigare i livet fått missfall och att man kanske låst sig i rädslan över att eventuellt behöva sörja ännu ett barn alternativt att man inte sörjt missfallet på ett sätt så att man känner sig mer läkt och tillfreds med vad livet mig bjudit dvs. att en ogråten sorg stoppar det som behövs för att liv ska bli till.

Art by Lucio López Cansuet.

Sen kan man vara blockerad från att bli gravid för att man har något som ligger i ens familjesjäl och skvalpar och som ännu inte funnit sin läkning; sitt utlopp. Många gånger fastnar vi i familjesjälens tematik för att vi omedvetet sitter fast i släktingars liv och leverne; har t.ex. en släkting hundra år tidigare varit med om svår svält ingraveras det i DNA och kan alltså filtreras ner till din verkligenhet idag (något även forskare på UMEÅ universitet bevisat) och då kanske man har svårt med livets sötma (att t.ex. njuta av livet) och därmed eventuellt ha fått diabetes eller är i riskzonen för. Eller så sitter man fast kreativt och behöver få veta varför; varför blir aldrig min bok klar? Varför målar jag aldrig trots att jag har en brinnande lust? Varför känner jag att jag har tillgång till ett kreativt flöde men inte är däri? (Det kan t.ex. bero på en blockering hundratals år tillbaka; en blockering som aldrig blivit läkt eller medvetandegjord och därmed ligger där i familjesjälen och skaver svårt; blockerar ditt flöde idag som individ.) Eller så har du en sjukdom eller har just svårt att få barn och behöver få veta mer om vad den berättar familjesjälsligt; är du intrasslad i någon annans svåra öde och vad säger det om just din barnlöshet?!

Om man har svårt att bli med barn kan man alltså göra en medicinskt intuitiv reading där jag tittar på det som är mellan raderna dvs. vilka vi är och varför våra kroppar och själar talar i barnlöshet. Jag läser då av er båda (eller bara en om ni så vill) medicinskt intuitivt, kollar era tidslinjer och ser om något trauma stoppar upp, kikar på era familjesjälar och tittar ifall blockeringen ligger där. Jag lyssnar också in djup vägledning som kan berätta t.ex. karmiskt om varför liten inte blir till och jag söker healingmässigt lösa upp det som är i vägen. Att söka föra in ljuset, värmen och kärleken att ändå våga livet kan vara mycket läkande och steg jag söker ta när jag gör en medicinsk reading gällande barnlöshet. En barnlöshetsreading betyder för övrigt att jag använder alla mina till buds stående medel.

När jag gör en reading hjälper jag visserligen er alltså även med healing av de skikt där oflöde, och annat som blockerar, är. Men det viktigaste är vad du/ni sen gör hemma av det jag i readingen förmedlar dvs. hur mycket ansvar du själv är villig att ta för att kanske ”kill an illusion” som ligger i vägen eller hur mycket ansvar du vill ta för att kanske krama en del av dig som behöver få bli extra ompysslad. Ju mer man kan söka läka de delar som ligger i vägen för en graviditet desto mer kan man öppna sig upp och sen får man överlämna det hela till universum och se vad det blir av det hela; om det nya livet då är mig menat.

aaaaaa

Här finns mer info om mig: Yvonne Hedlund eller här Om mig.

Gå gärna med i Medvetet föräldraskap

Här kan du få hjälp med dina drömmar via mitt drömforum på Facebook Drömtolkning – din och min!

För dig som söker bönen. Här kan du oavsett vilken väg du vandrar; andlig eller religiös, be för dig själv, de dina eller andra. Du kan be för djur i nöd, människor i lidande eller sända energi till någon som behöver muntras upp. Du kan be för en plats där nöden råder eller be för dem som här ber om din hjälp: Bönerum

Här hittar du mina bloggtexter: Blogg

Art: Flicka 1 – Ariane Beigneux (1918), Noemind, Flicka 2 – Lucio López Cansuet

 

 

 

 

Fibromyalgi; från ett medicinskt intuitivt perspektiv

Fibromyalgi är en sjukdom som främst drabbar kvinnor. Sjukdomen kan vara mycket handikappande och de som drabbas tvingas inte bara till svår smärta utan trötthet och annat som försvårar det dagliga livet. Att på djupet, medicinskt intuitivt, förstå varför just jag har den sjukdom jag har kan hjälpa mig att söka möta sjukdomen på den nivå där den uppkommit; låta själen berätta varför jag är i nöd och vad jag eventuellt kan göra för att må bättre. Att lyssna till själens berättelse är alltid läkande och ger alltid en större förståelse för vem jag är och varför.

I vår kropp har vi många olika energetiska nätverk eller system som vi inte ser med blotta ögat. De ligger på olika nivåer och har olika uppgifter varav t.ex. en är att både inuti och utanpå hålla och stödja organen och att sammanlänka oss med våra andra subtila kroppar en annan. Våra meridianer är ett exempel på ett sådant system. Andra inre nätverk förbinder oss med de större och kraftfulla ljusnätverk som finns i vårt universum och där t.ex. Reconnective Healing länkar oss åter med de nätverk som en gång varit vårt. Samtidigt finns en rad andra energetiska nätverk som förbinder oss med vår jord och i universum och skadas vi i någon av dessa nätverk kan sjukdom bli en följd.

När det gäller fibromyalgi handlar grundorsaken inte bara om en överaktivering och överstimulering av ett eller flera av de djupt liggande energetiska fina nätverk utan även, upplever jag, att flera eller snarare och främst det största av dessa nätverk brustit i brist på bland annat jordning/grundning av kropp. Vilket, i sin tur, paradoxalt nog gör att jordningen av kropp samt kopplingen till universum blir nästan obefintlig med överbelastning av kroppens nervsystem till följd; en överbelastning av nervsystemet som i sin tur sliter på kroppen på ett vis så att fibromyalgi som mönster och sjukdom kan uppstå. Överbelastning av nervsystemet kan göra att det då blir inflammerat; öppnar sig för en inflammation som sedan retar hela systemet och blir befäst s.k kroniskt. Att vara jordad dvs. grundad i sin kropp är A och O för helhet och hälsa och de flesta av oss har som barn inte blivit grundade i kropp utan vi behöver som vuxna ständigt se till att jorda oss. Vi behöver också grunda bland annat eterkroppen i vår fysiska kropp och där, samt i astralkroppen, brukar fibropatienter ofta ha sår då det inte sällan är där de nätverk jag talar om som har blivit skadade.

0000

Den här typen av överstimulering samt förlust av det och de nätverk som supportrar nervsystemet; kan bero på många ”små” eller flera stora trauman som har haft en viss tematik där framförallt fight-or-flight response (sv. flykt- och kamprespons)  triggats om och om igen. Många som har fibro har alltså inte bara varit med om en serie “små” eller stora trauman utan man har kanske ständigt haft sin fight-or-flight response  påslagen vilket  gör att nätverkstrådarna gått av då fight-or-flight övertriggar inte bara nätverken utan både nervsystemet samt också immunförsvaret och på alla sätt sliter på kroppen. Att ständigt stå i beredskap för att något svårt ska hända kan i det långa loppet få även immunförsvaret att kollapsa och något jag som medicinskt intuitiv ser i många auto-immuna sjukdomar där ju delar av immunförsvaret på något specifikt vis vänder sig mot vår kropp. Dessutom upplever jag att många med fibro har, istället för att fly eller ställa in sig på kamp, ofta tvingats in i en annan del av nämnda respons nämligen att helt frysa till is dvs. att man på flera nivåer ”fryst fast” i fruktan; något som är oerhört vanligt om det som triggar fight-or-flight response är för överväldigande. Det här tillståndet av frusenhet bidrar också till att de fina nätverken inte kan fungera med den stuns och rörlighet de är menade att göra och att de i många fall frusit och gått just av.

Att ständigt befinna sig i detta överlevnadsläge dvs. ha fight-or-flight response påslaget samt att vara ogrundad i sin kropp sliter också på flera av de hormoner som den kvinnliga kroppen har (betydligt fler kvinnor än män får fibromyalgi) och som ingår i de nätverk som behöver läkning dvs. de nätverk som brustit. (Även om det kan låta märkligt, då symtomen och orsak på ytan är så olika, brukar män med samma problematik som fibrokvinnor ibland utveckla Parkinsons.) Hormonerna brukar hos de med fibro se ut som en enda härva (när man tittar på dem med tredje ögat) och framförallt de hormoner som produceras i binjurarna. Binjurarna brukar vara utmattade, sega och mycket trötta hos de med fibromyalgi och det kan vara bra att söka trassla sina hormoner ut. Ett annat typexempel på någon med fibromyalgi kan vara att man tvingats ta allt för mycket ansvar redan som barn och därmed ständigt i nätverken ”gått sönder” av att tvingas söka leva från en för hög och ogrundad frekvens som i sin tur fortlöpande retar och överbelastar  vissa inre system där alltså nervsystemet är ett och vissa av de underliggande nätverken en annan.

Att tvingas leva på en för hög frekvens betyder i sin tur att man inte fått vara det barn (förenklat uttryckt barnfrekvensen) man är menad att få vara utan att man istället kanske tvingats ta på sig en eller flera frekvenser menade för en vuxen person (vuxenfrekvenser). Som att kräva av ett barn att det ska lösa en svår uppgift det inte är redo för; med påföljande djup stress och med ofta just fight-or-flight response ständigt påslaget i hela systemet och där nervsystemet tar mycket stryk. För om jag är för liten för min uppgift känner ofta hela jaget en skräck barn inte ska behöva handskas med. (Det här rör alltså, i det här fallet, när man tvingas in i frekvenser man inte är redo för.)

8b952b3149d66f2442cdfb0882540f24

Dessutom ligger det ofta en låst och djupt liggande depression i fibrokroppen, en depression som inte sällan har sitt ursprung i det faktum att ingen vuxen speglat mig och mina känslor som barn utan att man som liten tvingats ta hand om många, kanske alla, delar av uppväxten själv (tvingats in i vuxenfrekvenser förenklat uttryckt). Ett bra exempel på det är om du är en högkänslig person som behöver gå med din kraftfulla kropps visdom och dina föräldrar enkom hängde ut i huvud (rationalitet, analys, akademiska studier, tanke, logik osv.) dvs. om ingen tog emot och speglade  de stora rum du egentligen är dvs. lät dig bli den kropp du menad är att vara. (Eller/och så var dina föräldrar kanske än svårare; helt dysfunktionella.)

Kontrollbehov kan ligga nära till hands för många fibropatienter då just överväldigande känslor av att ”tvingas ta hand om det de vuxna skulle” kan ligga i botten. Man kan också ha stora krav på sig själv att kanske finnas där mer för andra än sig själv vilket ofta är följd av att man tvingas växa upp för fort samt att man i vissa fall, dessutom, kanske varit förälder till sin egen förälder. Sammantaget upplever jag att många fibropatienters inre barn på någon nivå övergivits och där man själv tvingats söka ta roder, ett roder ett litet barn inte ska ta. Barn behöver guidning i hur man grundar sig och de behöver en vuxen väg som stakar ut alla de nätverk som behövs för att man ska må bra och för att man ska kunna älska sig själv.

946831_582066185170938_914050769_n

Visserligen ser allas sjukdomshistoria mycket olika ut och något man måste titta på från fall till fall även om man ofta kan se vissa typiska drag inom ramen för en diagnos. Ibland kan man dessutom behöva gå på djupet och verkligen titta in i minsta detalj då man själv, som fibromyalgipatient, inte kanske tycker man varit med om t.ex. en rad trauman. Det är där en sån som jag som medicinsk intuitiv kommer in för att göra bilden tydligare och fördjupad. Här finns mer info om mig: Yvonne Hedlund eller här Om mig. Här kan du få en gratis kort medicinsk reading: Medicinsk intuition – varför är jag sjuk?

Dessutom är många fibropatienter fulla av gifter som man behöver rena sig från (man blir “gärna” full av gifter om man är väldigt ogrundad även om det såklart finns fler anledningar till att kroppen samlar på sig guck). Det är av oerhörd vikt att rensa kroppen och söka läka den inte, bara känslomässigt dvs. titta på trauman och annat som ligger i psyket, utan även söka detoxa sig. Att äta utrensande ekologisk kost samt rena lever, njurar och andra system är också oerhört viktigt. Att finna strategier för att fortlöpande jorda sig är absolut grundläggande för hälsa här. Bygga hälsosam tarm är också av allra, allra största vikt. Probiotikatabletter (Holistics LactoVitalis är mycket bra probiotika), Rejuvelac (görs enkelt och billigt själv), opastöriserad miso, Holiferm, syrade grönsaker (Tistelvind har bra produkter) och kombuscha med mera är sånt som verkligen stödjer tarm.  Glutenfri och mjölkfri kost är också stöttande för fibrokroppar som behöver bygga helt nya energetiska nätverk. Reconnective Healing , Access Bars och SE – Somatic Experiencing upplever jag är tre mycket bra läkande metoder för just fibromyalgi då båda gärna läker på den nätverksnivå där ”man gått sönder”. Här kan du läsa mer om hur man detoxar psyket – läker sin själ.

(Den depression som ligger i kroppen kan man möta på många sätt och så fort livet vill kommer ett blogginlägg på temat depression ur ett medicinskt intuitivt perspektiv.)

Men mest av allt behöver man ta emot det inre barn som kanske aldrig fått den kärlek det behöver för att växa kropp, inkarnera, och i förlängningen då sträcka sig ut i det universum man redan är. En del av svaren på hur man tar emot sitt inre barn och ger sig själv en jordad kropp kan man hitta i det här blogginlägget som heter Barns behov av kroppens och själens medvetna närvaro.  där bitar av den djupa resan, för att läka de delar som så illa farit, beskrivs. Resan där det ofta handlar om att man nu nödgas vara den goda föräldern till sig själv; mamma och pappa sig varm och läka de delar som så ropar på sin förlösning. Allt gott till dig!

Art  Marija Schwarz

Art: Marija Schwartz

Här kan du få hjälp med dina drömmar via mitt drömforum på Facebook Drömtolkning – din och min!

För dig som söker bönen. Här kan du oavsett vilken väg du vandrar; andlig eller religiös, be för dig själv, de dina eller andra. Du kan be för djur i nöd, människor i lidande eller sända energi till någon som behöver muntras upp. Du kan be för en plats där nöden råder eller be för dem som här ber om din hjälp: Bönerum

Här hittar du mina bloggtexter: Blogg

Gå gärna också med i Medvetet föräldraskap

 

Urinvägsinfektion; från ett medicinskt intuitivt perspektiv

Urinvägsinfektioner (UVI) är vanligtvis rätt komplexa saker att förstå från ett intuitivt medicinskt håll även om man ofta visserligen kan se tydligt att något är infekterat i förhållande till vårt vatten (urin) och hur det renas. Vatten symboliserar bland annat vårt undermedvetna, våra känslor men också chi dvs. vår livskraft; vårt flöde i livet. Urinen och urinvägarna berättar också hur vi filtrerar och tar oss an det ”blöta” i vårt liv och där just t.ex. sorg och tårar är en belysande bild för vad som kan tänkas vara blockerat. En gammal ogråten sorg kan ligga till grund för det som visar sig vara i oflöde vid UVI. Men det handlar inte bara om den typen av ”blöta” känslor utan kan även röra t.ex. ilska (som ofta symboliserar infektion), förtvivlan osv. Att t.ex. vara ”pissed off” och att känna sig kanske oförmögen att visa ilskan mot personen det rör kan skapa återkommande UVI:s och vägen ut och ur upprepade infektioner kan då vara att söka få fatt i ilskan och finna ett konstruktivt uttryck för det som kroppen bär och visar med UVI.

Urinvägarna kan också ha att göra med hur grundade vi är i vår kropp och många är de kvinnor som varit gravida och inte haft några krystvärkar (de sista kraftfulla när man ska pusha bebis ut) som också ofta har haft många UVI:s genom livet. För om man inte tillräckligt grundad i sin kropp kan det visa sig på oerhört många vis varav just brist på krystvärkar är en. (Därmed inte sagt att avsaknad av just krystvärkar alltid rör att man är ogrundad eller att det hänger ihop med UVI.) Att grunda sig är många gånger A och O vid UVI då det öppnar upp det flöde som kan vara blockerat. Det finns många tekniker och vägar för att grunda sig varav trädmeditationer är en enkel variant; en annan är att djuplodande gå ner i sina fötter och slå rot fortlöpande och det, att komma in i vår kropp, är något vi alla behöver göra konstant för att må så bra som möjligt.

Yosemite Firefall

Bild: Yosemite firefall

En annan sida av UVI:s är från ett shamanskt perspektiv där man kan se att någon festar på någon annans livsenergi dvs. när en UVI visar att någon, en närstående eller mer perifer person, tar för sig av min livskraft och därmed ”infekterar” mig. Det kan också vara tvärtom; att jag söker festa på någon annans kraft och energi och därmed ”smutsar” ner mitt system med energi som jag söker få av någon annan även om denna variant är mycket ovanligare. Här kan man behöva ta hjälp av någon som kan rensa rejält i djupet och mer info om det kan ni hitta här: Yvonne Hedlund  eller i Om mig sektionen här på min blogg.

Ibland rör UVI vår sexualitet även om alla sjukdomar alltid har en individuell historia i sig; något som är centralt för en medicinskt intuitiv som jag; att titta på just din historia och se på djupet varför du har den sjukdom just du har. Urinvägsproblem kan alltså ha att göra med chakra två där sexualiteten har sitt center och vid UVI där man tror det har med sexualiteten kan man fråga sig själv hur man har det med sin sexualitet. Kan jag sätta ut gränser? Har jag sex för min skull eller för den andres? Är jag grundad i min sexualitet? Känner jag lust? Har jag växt min sexualitet upp? Känner jag mig invaderad vid sex dvs. låter jag den andre kliva in för mycket i mig energimässigt? Invaderar jag? Utnyttjas jag? Utnyttjar jag? Är jag arg på min partner? Är min partner arg på mig? Har jag en historia av övergrepp som visar sig på detta vis? Är UVI mitt sätta att skydda mig från min partner eller andra sexuella kontakter? Hur ser flödet ut mellan mig och min/a sexpartners?

tantric_sex

Njurbäckeninflammation är när UVI:n gått upp i njurarna och ofta betyder det, från ett medicinskt intuitivt håll, att man ignorerat en UVI:s djupare budskap så att det man har behövt titta på i sig själv, läka, inte har fått det utrymme det behöver. En njurbäckeninflammation kan gå över i sepsis (blodförgiftning) och det visar ju i sin tur på att hela ens liv är förgiftat; att man behöver rensa och läka sig själv på alla möjliga vis och sätt. Ett annat mycket vanligt problem är att man får en UVI och sen tar man antibiotika och så får man candida på kuppen (eller har en candida som ligger i kroppen och som blir överaktiverad av just antibiotikan). Sen kan man ha det svårt att bli av med candidan som sen liksom bjuder in en ny UVI och så är rundgången igång dvs. candidan och UVI:n tar varandra i hand och så har man oerhört svårt att få bukt med båda. (Jag är på gång med en text om candida ur ett medicinskt intuitivt perspektiv.)

Vad kan man göra för att hjälpa sig själv vid UVI? Förutom den klassiska tranbärsjuicen (utan socker och ekologisk) så tror jag på, om man har en svår UVI, att blanda skolmedicin och alternativ i just det här fallet. För har man en rejäl UVI ska man inte krångla med den utan söka läka den genom en antiobiotikakur där resistensbestämning gjorts. (Med andra ord behöver läkaren skicka din urin på odling och resistensbestämma så att du inte får fel antibiotika även om läkare ju ofta ger ett antibiotikum till dess odlingssvaren kommer och det för att förhindra t.ex. njurbäckeninflammation dvs. det är ju viktigt att ta antibiotikan även om du ännu inte vet vad det är för sorts bakterier så att inte infektionen kanske försvåras.) Råkar du sen ha fått resistenta bakterier så går de att rena ur kroppen även om det ibland kan ta sin lilla tid.

Bygg sedan kropp genom att hjälpa den läkande med alternativt (och skolmedicinskt om du också väljer det) med till exempel tranbärsjuice, våra svenska lingon, ekocitronvatten, äppelcidervinäger, persiljeavkok (1 knippe eko persilja i en liter kokande vatten, låt stå och dra i 10 min. Intages under 1 dygn), björkjuice, oreganoolja och manukahonung (både oreganooljan och manukan är naturliga bakteriedödare) samt kolloidalt silver – KS. Jag är personligen lite dubbel till KS men tänker att det där väljer man ju själv och KS sägs vara bakteriedödande. Vissa inte bara dricker KS utan även sprayar urinröret, blöter en tampong eller binda med KS och där får man ju hitta sin variant såklart. Problemet med KS är att det är svårt att veta hur mycket man ska ta samt om det interagerar med andra mediciner plus att en viss rädsla finns (hos mig) för att resistens kan utvecklas. Dessutom vet ju ingen vad den toxiska (dödliga) dosen ligger på vid oralt intag. Men den eventuella diskussionen, om KS, för jag inte här och just nu utan valet är ju såklart fritt. Det finns ju dessutom otaliga och ytterligare tips på naturligt läkande att ta del av på nätet så googla och lyssna din vägledning in och se vad just du kan tänkas behöva. Sen är det ju då såklart av oerhörd vikt att just sätta igång och ta reda på vad kroppen vill berätta på djupet med din UVI. Finns det någon i din närhet som gör dig pissed off? Har du en begravd sorg som vill finna sitt uttryck? Är du blockerad i ditt flöde (kreativt etc)? Behöver du grunda dig? Är du arg? Tar du emot någon annans ilska när du egentligen behöver sätta ut gränser? Har du en släkthistoria som behöver få kikas igenom; behöver något/någon där läkas? Osv.

Glöm inte sen att ge dig själv nya och fina magbakterier efter antibiotikakuren så att du läker tarm och andra delar av kroppen som också behöver frisk bakteriekultur. Det är ju för övrigt ingen idé att fylla sig med goda magbakterier under antibiotikakuren då bakterierna ju då dör. Men följande förslag är kanonbra att efter kur ge sig själv; probiotikatabletter (Holistics LactoVitalis är mycket bra probiotika), Rejuvelac (görs enkelt och billigt själv), opastöriserad miso, Holiferm, syrade grönsaker (Tistelvind har bra produkter) och kombuscha med mera.

En annan fin återställare av bakteriefloran i underlivet är Lactal som finns att köpa på apotek och som är mjöksyrabakterier som man tar som vagitorier eller tuber/gel. Om man har problem med tex candida som ger UVI-krångel så är detta en fantastisk naturlig produkt som man dessutom kan ta under lång tid.

I övrigt skulle jag söka ägna mig åt healing i andra former såsom  t.ex. Reconnective Healing (en fantastisk och kraftfull healing som på bara några gånger kan hela mycket svåra sjukdomar och andra tillstånd), Rosenmetoden, Drömtolkning eller det du själv får vägledning på som en bra och läkande väg där ljuset i dig igen kan flöda. Detoxa psyket på alla vis och läs mer om det här. Lycka till!

Här har du recept på en UVI – smoothie (sur urinvägsinfektionsdricka)

Reconnective Healing hittar du här: Nick Dimos – Reconnective Healer

uvi