När döden är dags.

Jag har suttit vid mången dödsbädd och hållit hand in i sista andetaget; i klivet över till andra sidan. Jag har vinkat upp i tak när hjärtstillestånd ändat det liv som varit; vinkat till den själ som just sig lösgjort och på nästa mål på resan sig begivit. Jag som medial är i ständig kontakt med de som gått över till andra sidan och döden är inte ett slut eller en ändhållplats utan en början till något nytt; ett ännu djupare möte med universums storhet. Det, att döden inte är slutet, hindrar inte mig från att sörja när någon älskad kliver ur denna dimension och vidare in i nästa. Här är några ord på vägen när döden är kommen och livet vankar mot sitt slut:

När döden är dags. Stanna upp, var nära, be, håll om, lyssna, massera, smörj med vackra dofter, bädda med de mjukaste av lakan, torka panna, håll i hand, närvara, dyk upp! Vinka farväl och på återseende och önska frid och kärlek på vägen; gör er redo att släppa tag. Om dödsbädden tillåter; lukta på de vackraste av blommor, ät den godaste av mat, klappa den mjukaste av valp, spela den finaste av musik. Prata minnen; skratta och gråt. Låt livet visa sig från sin allra bästa sida men värj inte för det svåra; möts i farvälet och pumpa den döende full med ljus och kärlek. Sen. Håll i hand när det är dags för steget till andra sidan och låt själ få bli och gå till ljus i dina armar; i din värme! I kärlek.

00

Drömfrågor.

Följande frågor är bra att ställa sig när man söker tolka sina drömmar; förstå mer av sig själv. Hur känns energin i drömmen? Sitter den fast, är den rörlig eller stressig? Hur känns energin i min kropp när jag går in i drömmen; känner in den? Vad har min dröm för dramaturgi? Är den mer en berättelse med tydlig plot eller är den mer upphackad så att jag får söka finna förståelse på ett annat sätt än genom strukturen? Vad har drömmen för intuitiv rubrik? Vad berättar rubriken om vem jag är och vad drömmen vill mig säga? Hur känner jag inför drömmen? Hur känns drömmen? Speglar den en eller flera känslor? Tillstånd? Teman i mitt liv? Är känslorna rörliga eller sitter de fast? Handlar drömmen om manlig eller kvinnlig energi eller både och? Vilken ålder är jag? Vill drömmen föra mig åter till när jag var tre år gammal och titta på, läka, något där som jag inte integrerat? Eller vill den att jag ska förstå att den tar mig till treåringen i mig för att jag behöver växa en del av mig upp? Vilka är med i min dröm? Är det delpersonligheter av mig (människor som speglar något i mig) eller är det människor som gått över till andra sidan eller levande människor som behöver kliva ur min dröm och hålla sig på sin drömkant? Vad har drömmen för färg? Finns det någon del som är ljusare än någon annan? Ligger någon del i mörker och vill bli belyst? Är drömmen tyst? Har den en ton och en takt; rytm? Kan jag spåra dess doft? Kan jag hitta nya rum i min dröm? Rum jag inte sett under natten? Kan jag mer medvetet närma mig min dröm? Behöver jag måla min dröm? Skriva ner den och öppna den mer upp? Vill kroppen gestalta drömmen? Dansa? Ligga still länga, länge? Behöver jag andas drömmen in? Uppmanar drömmen mig att rensa ut något ur min kropp, mitt system och själ? Berättar drömmen om sjukdom; behöver jag uppsöka en läkare eller /och en healer? Vill jag be drömmen att berätta mer nästa natt?

Här kan du få hjälp med dina drömmar via mitt drömforum på Facebook Drömtolkning – din och min!

931306_200297403453185_1767150882_n

Här finns mer info om mig: Yvonne Hedlund eller här Om mig.

Här kan du få en gratis kort medicinsk reading: Medicinsk intuition – varför är jag sjuk?

Gå gärna också med i Medvetet föräldraskap

Här hittar du mina bloggtexter: Blogg

Epilepsi ur ett medicinskt intuitivt perspektiv; manlig och kvinnlig obalans

När jag medialt/shamanskt tittar på sjukdomar brukar epilepsi stå för några centrala och gemensamma saker även om det sen alltid såklart finns individuella faktorer nog så viktiga att ta i beaktning vid alla sorters sjukdom. Epilepsi handlar, från mitt sätt att se det, om obalansen mellan yin och yang; att de två inte kan gifta sig ihop på ett sätt så att flöde uppnås och uppstår. Epilepsi rör oförmågan att handskas med den elektricitet/elektromagnetik, det ljus, som kommer in via huvudchakrat; den manliga energin och det i förhållande till kroppen som representerar yin (plus så är, samtidigt, höger sida av vår kropp yang och vänster yin). Det kan peka på att problemet härrör från fadersenergi som inte nödvändigtvis behöver komma från den aktuella fadern utan som kan komma från någon av föräldrarna (eller andra personer i föräldrarnas familjesjäl) som har haft svårt att ha ett sunt förhållande till det som chakra sju står för eller det som rör kroppen, yin. För epilepsi handlar också lika mycket om att yin, läs kroppen, har svårt att ta emot den manliga energin så att kroppen, systemet, krampar; visar på vilken oförmåga, hur hackigt energin ”tas emot”. Det i sin tur kan alltså peka på en obalans mellan yin och yang och där yin har svårt att, av någon anledning som man får finna i personens historia, öppna sig och ta emot, förenas med den manliga energin. Eftersom vi alla oavsett kön är både yin och yang får man titta djupare på var i familjesjälen samt i ens egna liv den kvinnliga energin har svårt att ta emot den manliga och hur den manliga energin är beskaffad. Är yang för aggressiv? Är yin rädd? Varför? Hur ser sexualiteten ut? Livskraften? Kreativiteten? Finns här blockeringar; rädslor? Hur ser det ut i imin släkt; vilka män och vilka kvinnor har svårt för vad och varför? Man behöver alltså alltid också titta på fall till fall och se exakt var och på vilken nivå blockeringen ligger då vi alla, trots samma sjukdom, har vår helt unika historia till varför vår själ berättar i sjukdom.

00000000000000000000

 

Här kan du få en gratis kort medicinsk reading: Medicinsk intuition – varför är jag sjuk?

Besök gärna min shamanska och mediala healersida för fler texter av den här typen: Klicka här